دستبند سنگ اُپال صورتی

380 

دستبند سنگ اُپال صورتی
دستبند ساخته شده از سنگ های اُپال صورتی اصلی و قلب و دانه های نقره ای.
این دستبند با گره مکرومه ساخته شده است که اندازه دستبند را می توان به دلخواه تنظیم کرد.

این دستبند از سنگهای طبیعی ساخته شده است. از این رو شکل و طیف رنگی آنها میتواند با یکدیگر تفاوت داشته باشد

 

به لیست علاقه مندی ها اضافه کن
به لیست علاقه مندی ها اضافه کن

توضیحات

دستبند سنگ اُپال صورتی
این دستبند از سنگهای اُپال صورتی اصل ساخته شده است. در وسط این دستبند یک قلب از نقره اصل و همچنین دانه هایی از نقره اصل Argentum در بین سنگها قرار داده شده است. Argentum نقره ای است با خلوص بالاتر و قابلیت خاصی که شبیه نقره های دیگر به مرور زمان تغییر رنگ نمیدهد.
این دستبند با گره مکرومه ساخته شده است و سایز دستبند به دلخواه قابل تنظیم است.

سایز سنگها: ۶ میلیمتر
سایز دستبند: ۱۸ سانتیمتر

این دستبند از سنگهای طبیعی ساخته شده است. از این رو شکل و طیف رنگی آنها میتواند با یکدیگر تفاوت داشته باشد